Сдружение "Нова палитра"
Изучава и популяризира културното наследство на мислители, учени и творци, допринесли за установяването на висока култура и по-дълбоко разбиране на процесите в света.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.novapalitra.org
   1. Посетено
   2. 467
   1. Ключови думи
   2. научни изследвания, историческо наследство, културно наследство, сдружения, хуманитаристика, институции, Нова палитра, списание Палитра
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Публикуван
   2. 09.01.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, историческо наследство, културно наследство, сдружения

За възстановяване, съхраняване и насърчаване на националните материални и духовни културни ценности, за съхраняване на природната среда и биоразнообразието.

Съвпадащи ключови думи
институции, сдружения, хуманитаристика

Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Сдружение, което се занимава с историята и културата на североамериканските индианци.

Съвпадащи ключови думи
институции, културно наследство, сдружения

Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.

Съвпадащи ключови думи
научни изследвания, хуманитаристика

Анотирани ресурси, категоризирани по период, култура, тема, географски ареал.

Съвпадащи ключови думи
културно наследство, хуманитаристика

Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.

Съвпадащи ключови думи
историческо наследство, културно наследство

Анотиран електронен каталог на културно-историческите паметници в област София-град.

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитаристика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.
Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.
Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".

Съвпадащи ключови думи
институции, сдружения

Сдружението подпомага, подкрепя и доразвива работата, професионалните интереси и умения на активно занимаващите се с филмов звукозапис и филмово разпространение в България.
Основна цел на БАТ е ежегодното провеждане на международен театрален фестивал в рамките на Фестивала на изкуствата "Варненско лято".
Сдружение в помощ на утвърждаването на младото българско изкуство във всички негови проявления.
Сдружение за колективно управление на авторски и сродни права.
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.
Сдружение. Събира творци, вдъхновени от идеи за артистични интердисциплинарни намеси в градската среда.
Организира и провежда семинари, беседи, уъркшоп, изложби, концерти и др. Подпомага съвременни автори и творци.
Проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, предоставя консултации и информация по тези въпроси и подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото.
Сдружение за съвременно изкуство и култура.
Сдружение за опазване и съхраняване на исторически, археологически, етнографски или архитектурно художествени ценности, както и за подпомагане дейността на Регионалния исторически музей в Смолян.

Съвпадащи ключови думи
институции, научни изследвания

Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.

Съвпадащи ключови думи
институции, културно наследство

Сдружение в подкрепа опазването и популяризирането на българското културно-историческо наследство. Списание "Будител".
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...
Информация за съюза, новини за актуални събития и отзиви за тях в медиите, галерия с произведения на изкуството и културата.
Представяне на института и на Националния регистър на недвижимите културни ценности, закони и други норми, новини за събития.
Консултира МС по въпросите на ЮНЕСКО и решава главните въпроси по селекцията на българските проекти в ЮНЕСКО.