Български паметници
Анотиран електронен каталог на културно-историческите паметници в област София-град.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.monuments.bg
   1. Посетено
   2. 1255
   1. Ключови думи
   2. паметници, културно наследство, историческо наследство, скулптура, монументални изкуства, изкуства, София-град
   1. Категория 1
   2. Изкуства > Изобразително изкуство > Скулптура
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > История
   1. Публикуван
   2. 28.03.2013 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
паметници, скулптура

Движение за запазване, реставриране и поддържане на архитектурните комплекси в Димитровград, както и за създаване на Открит музей на скулптурни паметници от епохата на социализма.

Съвпадащи ключови думи
културно наследство, скулптура

Информация за съюза, новини за актуални събития и отзиви за тях в медиите, галерия с произведения на изкуството и културата.

Съвпадащи ключови думи
културно наследство, паметници

Информация и фотографии на паметници на културата от цял свят, включени в Световното културно и природно наследство на човечеството.

Съвпадащи ключови думи
историческо наследство, културно наследство

За възстановяване, съхраняване и насърчаване на националните материални и духовни културни ценности, за съхраняване на природната среда и биоразнообразието.
Изучава и популяризира културното наследство на мислители, учени и творци, допринесли за установяването на висока култура и по-дълбоко разбиране на процесите в света.

Съвпадащи ключови думи
изкуства, скулптура

Скулптор и художник. Биография, галерия скулптори, картини и монументални творби.
Скулптор. Биография, статии за автора, галерия творби.
Художник живописец. Галерия абстракции, голи тела, натюрморт и скулптура персонална техника.
Художник и скулптор. Галерия живопис, графика, иконопис и скулптура.
Скулптор. Галерия творби и осъществени проекти.
Галерия художествени произведения от метал и стъкло, изработени от Радко Радев.
Скулптор. Биография, информация за изложби, галерия творби.
Дизайн, интериорен дизайн и арт проекти.
Онлайн галерия с творби на художниците Румен Николов Димитров и Гълъбин Христов.
Съвместна тематична изложба на скулптура Илия Бояров и илюстраторката Милена Радева.

Съвпадащи ключови думи
изкуства, монументални изкуства

Художник. Галерия мозайка, витраж, фреско, секо, монументална пластика, интериорен и екстериорен дизайн.
Художник. Биография и портфолио, представящо живопис, пластики и монументални творби.

Съвпадащи ключови думи
изкуства, културно наследство

База данни с графична, документална, историческа и географска информация за недвижимите културни ценности на територията на Община Варна.