Анотиран електронен каталог на културно-историческите паметници в област София-град.
Информация и фотографии на паметници на културата от цял свят, включени в Световното културно и природно наследство на човечеството.
Движение за запазване, реставриране и поддържане на архитектурните комплекси в Димитровград, както и за създаване на Открит музей на скулптурни паметници от епохата на социализма.