Руски и източноевропейски изследвания
Анотирани ресурси, категоризирани по период, култура, тема, географски ареал.
   1. Език
   2. En
   1. URL адрес
   2. http://www.ucis.pitt.edu/reesweb
   1. Посетено
   2. 888
   1. Ключови думи
   2. научни изследвания, Източна Европа, Русия, славистика, хуманитаристика, хуманитарни сайтове, ресурси
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Славистика
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 02.11.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
славистика, хуманитаристика

Библиотека с текстове на известни български и чужди слависти, библиографии, старобългарски книжовни паметници, редки ръкописни и печатни издания.
Информация за институцията. Изследователски проекти, публикации.
Изследователска библиотека и център за средновековни славистични проучвания. Най-голямата колекция от средновековни славянски ръкописи на микрофилми.
Американски славист. Образователни курсове по руски. Препратки към славистични ресурси.
Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Съвпадащи ключови думи
научни изследвания, хуманитаристика

Изучава и популяризира културното наследство на мислители, учени и творци, допринесли за установяването на висока култура и по-дълбоко разбиране на процесите в света.