CyrillomethodianaПрепоръчано от редакцията
Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg
   1. Посетено
   2. 1246
   1. Ключови думи
   2. старобългарски ръкописи, ръкописи, Кирил и Методий, кирилометодиевистика, славистика, хуманитаристика, старобългарски език
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Славистика
   1. Публикуван
   2. 24.05.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
Кирил и Методий, кирилометодиевистика, славистика, хуманитаристика

Информация за институцията. Изследователски проекти, публикации.

Съвпадащи ключови думи
славистика, хуманитаристика

Библиотека с текстове на известни български и чужди слависти, библиографии, старобългарски книжовни паметници, редки ръкописни и печатни издания.
Изследователска библиотека и център за средновековни славистични проучвания. Най-голямата колекция от средновековни славянски ръкописи на микрофилми.
Анотирани ресурси, категоризирани по период, култура, тема, географски ареал.
Американски славист. Образователни курсове по руски. Препратки към славистични ресурси.
Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Съвпадащи ключови думи
ръкописи, хуманитаристика

Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.

Съвпадащи ключови думи
ръкописи, старобългарски ръкописи

Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.
Репозиториум с описания на старобългарски ръкописи.
Среднобългарски ръкопис от XIV в., съхраняван в университетската библиотека на гр. Гент, Белгия.