Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.
Информация за институцията. Изследователски проекти, публикации.