Представя преписите на "История славянобългарска" от гледна точка на техния произход, разпространение и съхранение.
Среднобългарски ръкопис от XIV в., съхраняван в университетската библиотека на гр. Гент, Белгия.
Репозиториум с описания на старобългарски ръкописи.
Онлайн достъп до културното и документално наследство на региона, съхранено в библиотеки, архиви и музеи.
Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.
Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Антикварна книжарница за книги на руски език от началото на 18. в. до начало на 20. в., а също и за букинистки книги по история, философия, колекционерски серии.