Информация за сдружението, новини за дейности и събития.
Сдружение. Организира културни събития и цели да създаде международна художествена и културна динамика в страната.
Сдружение, което се занимава с историята и културата на североамериканските индианци.
Подпомага образованието на талантливи деца в неравностойно положение в Училище по изкуства и занаяти "Димитър Екимов".
Сдружение, чиято основна цел е подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.
Сдружение на българите с опит и образование в чужбина. Насърчава и подпомага млади студенти и ученици да придобият опит в чужбина и да го използват за България.
Сдружение на художници дърворезбари. Манифест, осъществени и предстоящи проекти, новини за събития.
Сдружение за гражданско и интеркултурно образование.
Сдружение в подкрепа на българската духова музика като част от музикални проекти в различни жанрове – джаз, фънк, латино, етно.
Сдружение за подпомагане и подобряване на достъпа до обществена информация на гражданите и разработване на политики за преодоляване на обществената неангажираност.
В помощ на младите творци в областта на музиката и мултимедията. Проекти, събития, конкурси.
Сдружение, подкрепящо проекти в областта на образованието и обучението на всички степени и във всичките им форми.
Сдружение за опазване и съхраняване на исторически, археологически, етнографски или архитектурно художествени ценности, както и за подпомагане дейността на Регионалния исторически музей в Смолян.
Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на децата и младежите с увреждания.