Етнотолеранс
Сдружение за гражданско и интеркултурно образование.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://ethnotolerance.org
   1. Посетено
   2. 212
   1. Ключови думи
   2. толерантност, обучение, интеркултурна комуникация, сдружения, институции, плурализъм, етнически общности, етнокултурни общности
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Категория 2
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Публикуван
   2. 07.11.2013 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, обучение, сдружения

Сдружение. Събира творци, вдъхновени от идеи за артистични интердисциплинарни намеси в градската среда.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
В помощ на децата и детското творчество. Списание "Аз съм българче".
Сдружение, подкрепящо проекти в областта на образованието и обучението на всички степени и във всичките им форми.

Съвпадащи ключови думи
институции, толерантност

Фондация за междукултурни контакти. Дейности, младежки проекти, публикации, програма на културни турове.

Съвпадащи ключови думи
институции, сдружения

Сдружението подпомага, подкрепя и доразвива работата, професионалните интереси и умения на активно занимаващите се с филмов звукозапис и филмово разпространение в България.
Основна цел на БАТ е ежегодното провеждане на международен театрален фестивал в рамките на Фестивала на изкуствата "Варненско лято".
Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на децата и младежите с увреждания.
Сдружение в помощ на утвърждаването на младото българско изкуство във всички негови проявления.
Сдружение за колективно управление на авторски и сродни права.
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.
Сдружение за подпомагане и подобряване на достъпа до обществена информация на гражданите и разработване на политики за преодоляване на обществената неангажираност.
Организира и провежда семинари, беседи, уъркшоп, изложби, концерти и др. Подпомага съвременни автори и творци.
Проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, предоставя консултации и информация по тези въпроси и подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото.
Сдружение за съвременно изкуство и култура.

Съвпадащи ключови думи
институции, обучение

Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Образователни дейности, проекти, новини, библиотека.
Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.
Проект SOS.NET за обучение в областта на социалните компетенции на ниво средно образование.
Инициативи, проекти и ресурси в помощ на педагозите, работещи и откриващи талантливи деца.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.

Съвпадащи ключови думи
институции, интеркултурна комуникация

Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.