Етнотолеранс
Сдружение за гражданско и интеркултурно образование.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://ethnotolerance.org
   1. Посетено
   2. 298
   1. Ключови думи
   2. толерантност, обучение, интеркултурна комуникация, сдружения, институции, плурализъм, етнически общности, етнокултурни общности
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Категория 2
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Публикуван
   2. 07.11.2013 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, обучение, сдружения

Сдружение. Събира творци, вдъхновени от идеи за артистични интердисциплинарни намеси в градската среда.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
В помощ на децата и детското творчество. Списание "Аз съм българче".

Съвпадащи ключови думи
институции, толерантност

Фондация за междукултурни контакти. Дейности, младежки проекти, публикации, програма на културни турове.

Съвпадащи ключови думи
институции, сдружения

Сдружението подпомага, подкрепя и доразвива работата, професионалните интереси и умения на активно занимаващите се с филмов звукозапис и филмово разпространение в България.
Основна цел на БАТ е ежегодното провеждане на международен театрален фестивал в рамките на Фестивала на изкуствата "Варненско лято".
Сдружение в помощ на утвърждаването на младото българско изкуство във всички негови проявления.
Сдружение за колективно управление на авторски и сродни права.
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.
Организира и провежда семинари, беседи, уъркшоп, изложби, концерти и др. Подпомага съвременни автори и творци.
Проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, предоставя консултации и информация по тези въпроси и подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото.
Сдружение за съвременно изкуство и култура.
Сдружение за опазване и съхраняване на исторически, археологически, етнографски или архитектурно художествени ценности, както и за подпомагане дейността на Регионалния исторически музей в Смолян.
Информация за занаяти и за техните майстори, които продължават автентичните народни традиции.

Съвпадащи ключови думи
институции, обучение

Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Образователни дейности, проекти, новини, библиотека.
Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.
Инициативи, проекти и ресурси в помощ на педагозите, работещи и откриващи талантливи деца.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.

Съвпадащи ключови думи
институции, интеркултурна комуникация

Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.