Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.
Сдружение за гражданско и интеркултурно образование.