Сдружение за гражданско и интеркултурно образование.
Фондация за междукултурни контакти. Дейности, младежки проекти, публикации, програма на културни турове.