Информационен, ресурсен и консултативен център в областта на интеркултурното сътрудничество и образование.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".