Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.