Блог на историка Веселин Ангелов, в който представя свои статии и книги, посветени на най-новата ни история.
Именник на жертвите на комунистическия режим. Поименно - рождено и лобно място и дата, възраст и професия.
Държавна агенция "Архиви" представя архивни материали, личности, пленуми, галерия.
Сайт на НБУ - документи, материали, анализи за комунистическа България.
Снимки от фотоархив на Тодор Славчев, запечатали зловещия съдебен процес на 1-ви състав на т.нар. народен съд.
Проект на Департамент "История" при НБУ за издирване и публикуване на документи от бившия Централен партиен архив на БКП.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Нормативна основа, доклади на комисията, издания, обслужване на граждани.
Статии и книги от автора върху българската история.
Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.
За България и българите - история, фолклор, етнография, антропология, българска кухня, празничен календар, бележити българи. Социологически изследвания, художествена литература, политика на прехода.
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Проект „Следа” е културен проект за разглеждане на наследствената стойност на паметните архитектурни обекти от социалистическия период в България.
Анализи и коментари върху комунистическото минало и настояще.
Движение за запазване, реставриране и поддържане на архитектурните комплекси в Димитровград, както и за създаване на Открит музей на скулптурни паметници от епохата на социализма.