Софтуерни, хардуерни и съдържателни решения, свързани с културата и науката.
Блог на историка Веселин Ангелов, в който представя свои статии и книги, посветени на най-новата ни история.
Уебплатформа, предоставяща достъп до систематизирана информация за сътрудниците на тоталитарните комунистически служби.
Специализиран исторически сайт за периода от 9.IX.1944 до 10.XI.1989 г.
Издателство, специализирано в областта на документалните и изворовите издания.
Държавна агенция "Архиви" представя архивни материали, личности, пленуми, галерия.
Онлайн достъп до културното и документално наследство на региона, съхранено в библиотеки, архиви и музеи.
Проект за дигитализация на ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир.
Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.
Фотоархивът включва фотографии на значими лица, места и събития от българската история и култура.
Проект на Департамент "История" при НБУ за издирване и публикуване на документи от бившия Централен партиен архив на БКП.
Изграден по документи от Държавния военноисторически архив, сайтът предоставя информация и снимки за 48 хил. български военнослужещи.
Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Колекция от книги, вестници и списания на спортна тема, излизали от 1895 до 1945 г.
Блог на Българския информационен консорциум (БИК) за защита на правата на читателите за достъп до информация в библиотеките.