Текуща дейност, структура и история на отдел "Ориенталски сбирки" към направление "Ръкописно-документално и книжовно наследство" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Нормативна основа, доклади на комисията, издания, обслужване на граждани.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Систематизирани описания на архивните фондове (1845-1944).
Сайт на Люба Манолова за политика, икономика, култура и най-новата българска история в документи, архиви, публицистика.
Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.
За историята от древността до днес в статии, монографии, коментари, снимки, документи, архиви, исторически извори, събития и герои, материали по етнология, връзки.
Софтуер за библиотеки, музеи, галерии, издателства, архиви. Интернет приложения. Технологии за сканиране и архивиране.