Блог на историка Веселин Ангелов, в който представя свои статии и книги, посветени на най-новата ни история.
Уебплатформа, предоставяща достъп до систематизирана информация за сътрудниците на тоталитарните комунистически служби.
Специализиран исторически сайт за периода от 9.IX.1944 до 10.XI.1989 г.
Петър Бояджиев представя документи, свидетелства, спомени, архивни материали от и за ДС.
Разследващ журналист. Издадени книги, книги в проект, из архивите на ДС.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Нормативна основа, доклади на комисията, издания, обслужване на граждани.