Информация за събитията, случили се у нас през годината на промяната.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.