Проект за създаване на пълно описание на всички книги, издадени на български език.
Тематична библиография с пълнотекстови документи за културно-историческото наследство на територията на Археологически резерват "Сборяново" и община Исперих.
Архив на Андрей Павлович Мещерский - документи, спомени, публикации и снимки, свързани с историята на руската емиграция в България през миналия век.
Студии, статии, предговори и заключения на монографични изследвания, библиографии и други материали и източници, свързани с периода на Българското възраждане.
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий": информация за издаваните и предстоящи книги в България с ISBN, информация за издатели и книготърговци.
Библиография на авторските книги на Исак Паси и на книгите под негова редакция.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Колекционерски каталог: книги, антиквариат, банкноти, календарчета, картички, салфетки, пощенски марки, фонокарти и др.
Анотиран каталог на издания с детска и детско-юношеска литература, публикувани през 1945-1990 г.
Библиографски справки. Издирване на статии и фотографии.
Библиографска информация за автори, книги и поредици в областта на фантастиката и фентъзито.
Биография, поезия, критика, преводи, пиеси, доклади, библиография.