Археологически резерват "Сборяново"
Тематична библиография с пълнотекстови документи за културно-историческото наследство на територията на Археологически резерват "Сборяново" и община Исперих.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://isprh.xelisbg.eu/
   1. Посетено
   2. 503
   1. Ключови думи
   2. Исперих, културно-историческо наследство, библиографии, хуманитаристика, Сборяново
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Библиографии
   1. Публикуван
   2. 01.09.2015 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
библиографии, хуманитаристика

Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Издание на Факулета по славянски филологии. Събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори.