Тематична библиография с пълнотекстови документи за културно-историческото наследство на територията на Археологически резерват "Сборяново" и община Исперих.
Българско културно наследство: фолклор, история, археология, литература, култура.