Представя историята на града и региона чрез исторически обекти и постоянна експозиция.
Тематична библиография с пълнотекстови документи за културно-историческото наследство на територията на Археологически резерват "Сборяново" и община Исперих.