Биография на професор дфн Бистра Ганчева и библиография на нейните публикации в областта на литературата.
Информация за фестивала. Програма на фестивалните събития, учени и екип.
Информация за организацията и клоновете и секциите й в страната. Представени са съдържанията на списание "Наука", издание на СУБ.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Новини за научни събития, обяви за конкурси за учени и млади таланти в науката.