Издателство, специализирано в областта на документалните и изворовите издания.
Обединени дигитализирани краеведски ресурси (книги, документи, картички и фотографии, филми) от Старозагорския регион.
Памет за терора и диктатурата в България. В помощ на учениците, студентите и преподавателите по история. С богат документален материал за историята на България през периода 1918-1989 г.
Фотоархивът включва фотографии на значими лица, места и събития от българската история и култура.
Проект на Департамент "История" при НБУ за издирване и публикуване на документи от бившия Централен партиен архив на БКП.
Изграден по документи от Държавния военноисторически архив, сайтът предоставя информация и снимки за 48 хил. български военнослужещи.
Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Писма и документи от Апостола.
Научно систематизиран каталог на музейни ценности: облекло, оръжие, ордени и медали, знамена, печати, фотографии, документи...
Сайт на Люба Манолова за политика, икономика, култура и най-новата българска история в документи, архиви, публицистика.
Издирване, дигитализиране и предоставяне на публичен достъп до значими документи (институционални и частни), диагностициращи съвременността.
Колекция от снимки, подредени хронологично (1800-2010 г.) и тематично (места, бит и култура, личности, военни, комити, спорт, неизвестни, колекции, лични).
Блог-портал за историята на Македония.