Издателство, специализирано в областта на документалните и изворовите издания.
Фотоархивът включва фотографии на значими лица, места и събития от българската история и култура.
Проект на Департамент "История" при НБУ за издирване и публикуване на документи от бившия Централен партиен архив на БКП.
Изграден по документи от Държавния военноисторически архив, сайтът предоставя информация и снимки за 48 хил. български военнослужещи.
Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Писма и документи от Апостола.
Колекция от снимки, подредени хронологично (1800-2010 г.) и тематично (места, бит и култура, личности, военни, комити, спорт, неизвестни, колекции, лични).
Блог-портал за историята на Македония.