Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.
Изследователска библиотека и център за средновековни славистични проучвания. Най-голямата колекция от средновековни славянски ръкописи на микрофилми.