1. Каталози (8)
Портал към колекциите на 48 национални библиотеки в Европа и водещи европейски изследователски библиотеки - на 26 езика.
Колекция от книги, вестници и списания на спортна тема, излизали от 1895 до 1945 г.
Блог на Българския информационен консорциум (БИК) за защита на правата на читателите за достъп до информация в библиотеките.
Студии, статии, предговори и заключения на монографични изследвания, библиографии и други материали и източници, свързани с периода на Българското възраждане.
История, новини за нови постъпления и културни прояви, електронни издания, библиографии и каталози.
История, новини и архив на събития, каталози и ресурси.
Дигитални колекции от фонда на Централната библиотека на БАН, American University in Bulgaria, NALIS, SELECTION, Народна библиотека "Иван Вазов", Нов български университет, Технически университет - София, Тракийски университет - Стара Загора, Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", .Централна библиотека на БАН
История, новини за събития, бюлетин "Нови книги", информация за фондове и каталози, услуги.
Софтуер, обучение, библиотечни стандарти, събития, свързани с библиотечно-информационната комуникация между академичните и научните библиотеки.
История на библиотеката, електронни ресурси, новини за събития, издания.