1. Каталози (8)
Информация за библиотеката, важни дати, каталози.
Нови книги, каталози, сводни каталози на старопечатни, редки и ценни издания, каталог Регина.
Проект за дигитализация на периодични издания, пощенски картички и фотографии от края на XIX и началото на XX век, свързани с гр. Варна.
Електронни каталози, електронни издания, проекти, културен календар, библиография за Варна, краезнание, списък на съхраняваните вестници и възможност за заемане. Проект EuropeanaLocal.
Информация за библиотеката, каталози, библиографии, нови книги.
Електронни каталози, онлайн ресурси, онлайн поръчки, бюлетини, издания.
Софтуер за библиотеки, музеи, галерии, издателства, архиви. Интернет приложения. Технологии за сканиране и архивиране.
История, фондове, каталози, публикации.
Блог на Българския информационен консорциум.