Централна библиотека на БАНПартньор на "За култура"
История, фондове, каталози, публикации.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.cl.bas.bg
   1. Посетено
   2. 1032
   1. Ключови думи
   2. Българистика, списания, БАН, библиотеки, Философски алтернативи
   1. Категория 1
   2. Книги > Библиотеки
   1. Публикуван
   2. 11.08.2009 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
българистика, списания

Списание. Залага на интердиспиплинарността и разбира литературата в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизиране на граници, на интертекстуалност и поместване на литературата в широк културологичен контекст.
Издание на Факулета по славянски филологии. Събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори.

Съвпадащи ключови думи
библиотеки, списания

Електронно списание за услугите, ресурсите и технологиите в библиотечно-информационното пространство. Издание на НБУ - София.
Колекция от книги, вестници и списания на спортна тема, излизали от 1895 до 1945 г.

Съвпадащи ключови думи
БАН, списания

Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания. Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.

Съвпадащи ключови думи
БАН, библиотеки

Дигитални колекции от фонда на Централната библиотека на БАН, American University in Bulgaria, NALIS, SELECTION, Народна библиотека "Иван Вазов", Нов български университет, Технически университет - София, Тракийски университет - Стара Загора, Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", .Централна библиотека на БАН
Произведения на класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език.