За института и музея. Музейна експозиция, научни издания, текущи проекти, археологически разкопки.
Издателство за научна и научнопопулярна литература и периодика с основен приоритет - биотехнологиите.
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.