Diagnosis press
Издателство за научна и научнопопулярна литература и периодика с основен приоритет - биотехнологиите.
   1. Език
   2. En
   1. URL адрес
   2. http://www.diagnosisp.com
   1. Посетено
   2. 636
   1. Ключови думи
   2. научна периодика, научни издания, специализирани издателства, издателства, книги, научни издателства, биотехнологии
   1. Категория 1
   2. Книги > Издателства
   1. Публикуван
   2. 28.03.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
издателства, книги, специализирани издателства

Издателство, изцяло посветено на жените.
Издава практико-приложни книги, полезни за дома и семейството.
Специализирано издателство за учебници и учебни помагала.
Специализирано издателство за детски книги.
Издателство за книги в областта на здравето, уелнеса, художествената литература, изкуството.
Издателство за книги в областите политика, българска и световна история, военно дело, социология и демография, етнография и фолклор, спорт.

Съвпадащи ключови думи
издателства, специализирани издателства

Издателство за християнска литература.
Издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката и сградните инсталации.

Съвпадащи ключови думи
издателства, книги

Издателство за популярна, детска и художествена литература.
Издателство, създадено през 1996 г. с издателски фокус върху представянето на съвременни европейски и български автори.
Издателство за художествена и обучителна литература за деца.
Издателство, специализирано в областта на хуманитаристиката, изкуствата и художествената литература.
Издателство, специализирано в издаване на учебници и помагала за чуждоезиково обучение.
Издава научна и научно-популярна литература в областта на предучилищната и началната педагогика.
Поредици научнопопулярна, историческа, езотерична и художествена литература за възрастни и деца.
Издателство за българска и преводна литература.
Издава тематично и жанрово разнообразна българска и преводна литература.