Специализирано издателство за учебници и учебни помагала.
Специализирано издателство за детски книги.
Издателство, изцяло посветено на жените.
Издателство за книги в областите политика, българска и световна история, военно дело, социология и демография, етнография и фолклор, спорт.
Издателство за книги в областта на здравето, уелнеса, художествената литература, изкуството.
Издателство за християнска литература.
Издателство за научна и научнопопулярна литература и периодика с основен приоритет - биотехнологиите.
Издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката и сградните инсталации.
Издава практико-приложни книги, полезни за дома и семейството.