Академично списание в областта на социологията. Съдържание на броевете.
Издателство за научна и научнопопулярна литература и периодика с основен приоритет - биотехнологиите.