Справочник за произнасянето на думи и фрази от различни езици по целия свят.
Курсове по рисуване, езиково обучение, БЕЛ и математика.
Езикова политика на Европейския съюз в оценки, доклади, стратегии.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Дискусионен форум на All.bg.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Обучение по английски език. Езикова зона. Културна зона.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Сайт на преподаватели и студенти от специалност “Балканистика” на СУ “Св. Климент Охридски”. Албански език, литература, култура, хуманитаристика - в преводи, обзори, публикации.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Статии и книги за древната история по нашите земи, за прабългарите и техния език.
Страница в помощ на обучението по български език - звукове и букви. За българските деца в чужбина. За чужденците, които учат български език.
Речници на Eurodict: безплатни и платени версии на многоезични речници за различни устройства; говорящи и специализирани речници.