1. Автори (7)
Занимателни и любопитни сведения за миналото, настоящето и бъдещето на местните имена от България и близката чужбина.
Игри с думи, създаване на думи от думи или комбинации от букви, преводи на думи, синоними и антоними.
Проект, представящ думите, които звучат еднакво или близко и се изписват по еднакъв или близък начин на български, гръцки, турски, сръбски, хърватски, албански, македонски, словенски и румънски.
Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.
Уроци и учебни материали по китайски език.
Научно дружество на българистите в Република Молдова. Представя своето сп. "Български хоризонти", подготвени и издадени трудове и учебници и учебни помагала.
Справочник по граматика, лексика, правопис и правоговор на българския език.
Публикации на езиковеда и педагога Христо Кючуков.
Лингвистичен клуб към Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". История на клуба, новини и архив за събития, библиотека с книги, статии и онлайн публикации.
Справочник за произнасянето на думи и фрази от различни езици по целия свят.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Блог на Павлина Върбанова с отговори на езикови питанки и всичко в областта на езиковата култура и историята на езика.
Езикова политика на Европейския съюз в оценки, доклади, стратегии.
Анализи, коментари и разсъждения върху проблемите на българския език в ежедневната практика.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.