1. Автори (7)
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Блог на Миро за езикова култура.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Списък от български мъжки и женски лични имена с възможност за добавяне.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.