1. Автори (7)
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Възможност всеки да се включи и да обогати речника. Форум.
Откъси от изследване на езиковите неправилности в печатни издания и тв предавания от 1995-а насам.
Материали по езикова култура от доцент д-р Борислав Георгиев от Нов български университет.
Кратки уроци по българска граматика от блогъри за блогъри и всички нуждаещи се.
SEO оптимизация, синонимен речник и морфологичен подбор.