Средновековна философияПрепоръчано от редакцията
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://philosophymedieval.org
   1. Посетено
   2. 624
   1. Ключови думи
   2. антична философия, научни институти, средновековна култура, философи, философия, хуманитаристика, ренесансова философия, средновековна философия
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Философия
   1. Категория 2
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 22.06.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
антична философия, философи, философия, хуманитаристика

Последният диалог на Платон "Епиномис" – текст, превод и интерпретации.

Съвпадащи ключови думи
философи, философия, хуманитаристика

Философ. Биография, цитати, публикации.
Библиография на авторските книги на Исак Паси и на книгите под негова редакция.

Съвпадащи ключови думи
философия, хуманитаристика

Книги, списания, изкуства, културни прояви. Издателство "Алтера", сп. "Алтера", сп. "Алтера Академика", Арт-център "Алтера".
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Електронно списание за философия и култура.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Страница на дисциплината "Философия" в Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов. Библиотека с текстове по философия, сп. "Диалог", образование по философия.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Основни философски понятия в класически цитати.

Съвпадащи ключови думи
средновековна култура, хуманитаристика

Съвпадащи ключови думи
научни институти, хуманитаристика

Секция към Етнографския институт с музей при БАН. Проекти, събития, виртуална библиотека.
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.
Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.
Информация за института, издания, конференции и семинари.