Избрани мъдрости на философи, творили през различни епохи.
Последният диалог на Платон "Епиномис" – текст, превод и интерпретации.
Философ. Биография, цитати, публикации.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Библиография на авторските книги на Исак Паси и на книгите под негова редакция.