Последният диалог на Платон "Епиномис" – текст, превод и интерпретации.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.