Научен център за изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство.
Фондация, популяризираща българското изкуство.
Сдружение за популяризиране и подпомагане развитието на театралното и други видове изкуства.
Архив на асоциацията - дейности, новини, инициативи.
Информация за фондацията и за нейната дейност по възстановяването на българските манастири като културни средища и средища за религиозен туризъм.
Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.
Арт фондация за подпомагане на дебютни артисти.
Европейска студентска организация за културен обмен и сътрудничество. Календар на събития, проекти, летни университети.
Статии и проекти, терминологичен речник на българския хералдичен език, галерия с гербове, емблеми и знамена.