В помощ на младите творци в областта на музиката и мултимедията. Проекти, събития, конкурси.
Фондация, популяризираща българското изкуство.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
Сдружение за популяризиране и подпомагане развитието на театралното и други видове изкуства.
Архив на асоциацията - дейности, новини, инициативи.
Информация за фондацията и за нейната дейност по възстановяването на българските манастири като културни средища и средища за религиозен туризъм.
Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.
Арт фондация за подпомагане на дебютни артисти.
Европейска студентска организация за културен обмен и сътрудничество. Календар на събития, проекти, летни университети.
Сдружение, подкрепящо проекти в областта на образованието и обучението на всички степени и във всичките им форми.