Доклади от студентски конференции на Филологически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Информационен, ресурсен и консултативен център в областта на интеркултурното сътрудничество и образование.
Инициативи, проекти и ресурси в помощ на педагозите, работещи и откриващи талантливи деца.
Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.
Проект "Общество на граждани и поети" за възстановяване на литературния музей в града.
Сдружение за гражданско и интеркултурно образование.
Клубове, където ученици, студенти и неучащи развиват своите умения в областта на публичното говорене.
Издание на Асоциацията за свободен театър. Програма, акции и участници, архив на изминали издания.