Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.
Арт фондация за подпомагане на дебютни артисти.
Европейска студентска организация за културен обмен и сътрудничество. Календар на събития, проекти, летни университети.
Статии и проекти, терминологичен речник на българския хералдичен език, галерия с гербове, емблеми и знамена.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Сдружение за опазване и съхраняване на исторически, археологически, етнографски или архитектурно художествени ценности, както и за подпомагане дейността на Регионалния исторически музей в Смолян.
Проекти в областта на танцовото и театрално изкуство.
Фондацията проучва, съхранява и подпомага представянето и популяризирането на кукерския обичай в Карловско.
Мисия, дейности, събития. Подкрепа за деца в нужда с помощта на изкуството.
Организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.