Сдружение за опазване и съхраняване на исторически, археологически, етнографски или архитектурно художествени ценности, както и за подпомагане дейността на Регионалния исторически музей в Смолян.
Проекти в областта на танцовото и театрално изкуство.
Фондацията проучва, съхранява и подпомага представянето и популяризирането на кукерския обичай в Карловско.
Мисия, дейности, събития. Подкрепа за деца в нужда с помощта на изкуството.
Организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.
Образователна организация, прилагаща образователните принципи "Номура" за интегрирано образование през целия живот.
Международен фестивал на планинарския филм.
Новини, програма на фестивала, съпътстващи събития, гости.
Информация за асоциацията, дейности, текущи проекти.
Информация за асоциацията, за нейната програма и изяви. Образователни продукти, проучвания, обсъждания и инициативи.