История, фотоархив от събития и галерия, представяща обявената за паметник на културата сграда.
Неправителствена организация. Подпомага организиране и провеждане на национални и международни конкурси и фестивали в областта на детското и младежкото изкуство.
Популяризиране на джаза и връзката му с други музикални жанрове сред хора от всички възрасти.
Конференция, чиято мисия е да насърчи по-доброто образование и комуникация с децата на новото време.
Фондацията организира и популяризира културни проекти с българско и международно участие.
Международен детски балетен конкурс.
Устав и правилници, кратки представяния на членовете на секцията и съобщения за актуалния й живот.
Фестивал на азиатските култури и изкуства.
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Образователна институция в София, насочена към разпространяване на китайския език и задълбочаване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура.