Образователна организация, прилагаща образователните принципи "Номура" за интегрирано образование през целия живот.
Международен фестивал на планинарския филм.
Новини, програма на фестивала, съпътстващи събития, гости.
Информация за асоциацията, дейности, текущи проекти.
Информация за асоциацията, за нейната програма и изяви. Образователни продукти, проучвания, обсъждания и инициативи.
Програма, участници, изложби и демонстрации, отзиви в медиите.
Обединява професионалисти, практикуващи психотерапевтично обучение чрез използване на художествени средства от изобразителното изкуство.
Бюро на немската политическа фондация в България. Работи за укрепване на демокрацията, правовата държава и социалното пазарно стопанство.
Дейности, издания, сп. "Критическо мислене". Асоциацията работи за насърчаване на грамотността.
Идеята на flow е да се развие и отвори нови комуникационни връзки, като образува мрежа между хората на изкуството и науката и по този начин да сближи страните от Дунавския регион.