Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
Основни дейности, семинари, научни конференции, реализирани проекти и издания.
Българска фотожурналистика - изложби, архив, юридическа информация, статии, посветени на история на фотографията.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.
Изучава и популяризира културното наследство на мислители, учени и творци, допринесли за установяването на висока култура и по-дълбоко разбиране на процесите в света.
Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.