Представителство на СБХ в гр. Добрич. Устав на СБХ, информация за членовете на дружеството и галерия техни творби.
Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.
Сдружение. Събира творци, вдъхновени от идеи за артистични интердисциплинарни намеси в градската среда.
Изследвания, коментари, анализи, интервюта, документи в областта на политическите науки, международните отношения, ориенталистиката и медиите. Архив на сп. Изток-Запад.
Консултира МС по въпросите на ЮНЕСКО и решава главните въпроси по селекцията на българските проекти в ЮНЕСКО.
За възстановяване, съхраняване и насърчаване на националните материални и духовни културни ценности, за съхраняване на природната среда и биоразнообразието.
Обединение на неправителствени организации, работещи в сферата на изкуството и културата. Информация за кампании и проекти.
В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.
Програма на фестивала, фото и видео архив на изминали издания.