Информация за дирекцията и за общински културни институти, културни програми и проекти.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Творческо сдружение. Новини, покани за участия, галерия, художници.
Неправителствена академична организация. Дейности, печатен орган, връзки.
Информация за занаяти и за техните майстори, които продължават автентичните народни традиции.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Сдружение за съвременно изкуство и култура.
Образователни програми и конкурси в подкрепа на деца и млади хора в областта на образованието, спорта, културата и екологията.