История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Сдружението е част от световната мрежа на Алианс франсез по света и е ориентирано към разпространение на френския език и култура във Варна.
Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
Програма и архив на културни събития, библиотека, информация за курсове по български език и курсове по български народни танци.
История на фестивала, информация за статут и регламент, програма.
Информация за дирекцията и за общински културни институти, културни програми и проекти.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.