Място за срещи, работа и творчество на различни и самоорганизирани групи и хора.
Сдружение за градска среда, архитектура и дизайн.
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Сдружението е част от световната мрежа на Алианс франсез по света и е ориентирано към разпространение на френския език и култура във Варна.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
Програма и архив на културни събития, библиотека, информация за курсове по български език и курсове по български народни танци.
История на фестивала, информация за статут и регламент, програма.