Сдружението е част от световната мрежа на Алианс франсез по света и е ориентирано към разпространение на френския език и култура във Варна.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
Програма и архив на културни събития, библиотека, информация за курсове по български език и курсове по български народни танци.
История на фестивала, информация за статут и регламент, програма.
Информация за дирекцията и за общински културни институти, културни програми и проекти.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Неправителствена академична организация. Дейности, печатен орган, връзки.
Информация за занаяти и за техните майстори, които продължават автентичните народни традиции.