Фондация за междукултурни контакти. Дейности, младежки проекти, публикации, програма на културни турове.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Информация за живописци, скулптори, графици и приложници - членове на дружеството, новини за настоящи и бъдещи изложби, интервюта, галерия и онлайн магазин с картини.
Творчески съюз на изпълнители, педагози, диригенти, музиколози, балетисти и творци от областта на фолклора, джаза и популярната музика.
Фестивалът представя традиционната и съвременна култура като туристическа атракция.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.
Изложби, филми, публични дебати върху проблеми, засягащи гражданите на Европейския съюз и тези извън границите му.
Информация за събития - предстоящи и минали, нов брой и архив на сп. "Роден глас", галерия снимки.
Международен Арт форум с различни модули - пленер за художници и фотографи, изложби, showcase концерти.