В помощ на децата и детското творчество. Списание "Аз съм българче".
Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.
Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
Изкуството в градското пространство. Съвременни тенденции в експерименталните визуални изкуства и пърформанси.
Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Институция за свободното време на децата и младежите. Национален календар, проекти, международна дейност.