Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
Изкуството в градското пространство. Съвременни тенденции в експерименталните визуални изкуства и пърформанси.
Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Институция за свободното време на децата и младежите. Национален календар, проекти, международна дейност.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.
Традиционни български изкуства и занаяти, фолклорни традиции, бит и обичаи. Кулинарен фестивал.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.